Wsparcie

Byśmy mogli prowadzić bezpłatne konsultacje dla pacjentów oraz rodzin pacjentów, którzy mają zastrzeżenia do procesu leczenia, jakiemu zostali poddani potrzebujemy Państwa wsparcia.

Wpłaty na konto: 19 1940 1076 3122 0787 0000 0000