Rozwiązane sprawy

Piotr Pawłowski Prezes Fundacja Godność Pacjenta:
„W fundacji pomagamy ludziom, którzy są pokrzywdzeni przez nasz system ochrony zdrowia. Bezpłatne konsultacje dla pacjentów oraz rodzin pacjentów, którzy mają zastrzeżenia do procesu leczenia, jakiemu zostali poddani. Zapraszasz Ciebie do fundacji – skonsultujemy Twoją sprawę bezpłatnie”.

W toku konsultacji prawnik zbada, czy doszło do złamania praw pacjenta lub czy ewentualnie jest to sprawa, którą należy kwalifikować jako błąd medyczny. Efektem rozmowy z pacjentem z reguły jest informacja, jakich narzędzi prawnych należy użyć, by dochodzić swych praw lub by porozumieć się z placówką medyczną czy konkretnym lekarzem.

Poniżej prezentujemy przykładowe rozwiązane sprawy.